dunderNET logotyp

Kronsågen

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät i Kronsågen.

Stora delar av nätet har byggts ut genom samförläggning och därefter färdigställs i en entreprenad där även andra byar ingår.

Kanalisationsnät för fiber förbereddes, i samband med ombyggnationer i elnätet.

Byggstart

2016

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Installationer, fiberarbeten och återstående markarbeten.

Gemensam entreprenad för Kronsågen, Nattavaara och Norra Vassara.

Byggstart

2019

Entreprenör

NYAB Sverige AB

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

...

...

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

2023, Augusti

Driftsättning med förbehåll

Nätet i Kronsågen är taget i drift, men signalstyrkan är fortsatt gränsfall låg. En alltför låg signalstyrka kan riskera att anslutningarna påverkas av återkommande driftstörningar.

Test och utvärdering

Kunder uppmanas starta sina fiberkonvertrar och lämna dem påslagna september ut.

Fiberenheten kommer fortsätta att testa samt utvärdera signalstyrkan i området, för att säkerställa att anslutningarna har en god driftsäkerhet.

Åtgärd om driftsäkerhet skulle bedömas vara försämrad

Fiberenheten kan installera aktiv utrustning lokalt, som förstärker signalen. Kunderna i området skulle då beröras av ett driftavbrott i samband med omkoppling till den nya utrustningen.

2023, Juni-juli

Nya mätningar

Pga låg signalstyrka genomfördes omkopplingar för att förbättra signalen ut till kunderna i området.

2023, mars

Senarelagd driftsättning

Under pågående driftsättning har signalstyrkan till boenden i området kontrollerats. Pga låg signalstyrka finns stor risk för driftstörningar, vid en driftsättning utan ytterligare åtgärder.

 

Fiberenheten skjuter fram kommande driftsättning, tills dess att åtgärder genomförts som möjliggör för driftsäkra anslutningar.


I nuläget finns ingen beräknad tid för när åtgärderna kan vara färdiga. Arbeten behöver göras i 3:e parts nät. Så snart det finns mer information kommer det publiceras här på hemsidan.

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2016)

Avslutad

Entreprenad (2019)

Avslutad

Kompletterande arbeten (2021-2023)

Avslutad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Kronsågen

Driftsatt (med förbehåll)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot