dunderNET logotyp

Norra Vassara

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät på norra sidan av Vassaraträsket.

Utbyggnad av fibernät på norra sidan av Vassaraträsket.

Omfattar

  • Kraftstationsvägen
  • Sandviksvägen

Stora delar av nätet har byggts ut genom samförläggning och därefter färdigställts i entreprenad med andra byar som samförlagts.

Kanalisationsnät för fiber förbereddes, i samband med ombyggnationer i elnätet.

Byggstart

2017

Byggherre

Vattenfall Eldistribution

Installationer, fiberarbeten och återstående markarbeten.

Gemensam entreprenad för Kronsågen, Nattavaara och Norra Vassara.

Byggstart

2019

Entreprenör

NYAB Sverige AB

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning

Avslutad

Entreprenad

Avslutad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Norra Vassara

Driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot