dunderNET logotyp

Nattavaaraby

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät i Nattavaaraby & Purnu.

Fiberutbyggnad i Nattavaaraby och Purnu.

Hela kanalisationsnätet har byggts ut genom samförläggning, vid Vattenfalls ombyggnad av elnätet i byarna. Återstående markarbeten har utförts som tilläggsarbeten av Vattenfalls underentreprenörer.

Kanalisationsnät för fiber förbereddes, i samband med ombyggnationer i elnätet.

Byggstart

2016

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Markarbeten & installationer i Nattavaaraby.

I samband med samförläggningen med Vattenfall utförde Vattenfalls underentreprenör även återstående markarbeten i projektet.

Inför schaktning i Nattavaaraby genomfördes även installationer av utrustning hos berörda kunder. Efter samförläggningen genomfördes en del fiberarbeten i det ortssammanbindande nätet i Nattavaaraby.

Byggstart

2020

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Entreprenörer:

Markarbeten: Luleå Markanläggning AB

Installationer & tomtprojektering: OneTech Nord AB

Fiberarbeten ortssammanbindande nät: KM Optoteknik AB

Markarbeten i Purnu.

I samband med samförläggningen med Vattenfall utförde Vattenfalls underentreprenör även återstående markarbeten i projektet.

Efter samförläggningen genomfördes en del fiberarbeten i det ortssammanbindande nätet i Purnu.

Byggstart

2021

Byggherre

Vattenfall Eldistribution AB

Entreprenörer:

Markarbeten: Luleå Markanläggning AB

Ortssammanbindande nät, utblåsning av kabel: VMS i Norrbotten AB

Ortssammanbindande nät, fiberarbeten: KM Optoteknik AB

Fiberarbeten i Nattavaaraby och Purnu samt installationer i Purnu.

Omfattar:

  • Utblåsning av kablar i befintliga kabelrör.
  • Installationer inomhus och utomhus.
  • Svetsning av kablar och inkoppling mot befintligt ledningsnät.

Uppstart:

2022-09-26

Entreprenörer:

Transtema Network Services AB

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

2023, augusti

Utblåsning av fiberkablar till kunderna samt återstående fiberarbeten.

2023, kvartal 4

Inkoppling & Driftsättning

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

2023-11-06

Merparten av fiberblåsningen i Nattavaaraby har färdigställts.

Svetsning av kabeländar och inkoppling mot nätet pågår.

2023, sommar

Återstående arbeten påbörjades. Arbetet sker parallellt med delprojektet för Ullatti.

 

I första skedet genomförs installationer hos kunder i Purnu, innan utblåsning av kablar och återstående fiberarbeten påbörjas.

 

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2016)

Avslutad

Samförläggning (2020)

Avslutad

Samförläggning (2021)

Avslutad

Upphandling

Tilldelad

Fiberarbeten (2022)

Pågår

Asfaltering, Nattavaaraby

Ej påbörjat


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Nattavaaraby

Ej påbörjat

Purnu

Ej påbörjat

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot