dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 13 dec 2023

Frågor om utbyggnaden i Koskullskulle

Myranskolan

Till följd av Telias nedsläckning av kopparnätet i Koskullskulle, har det kommit in en del återkommande frågor.

När är fibernätet i Nedre Koskullskulle utbyggt och driftsatt?

En första etapp pågår, där fiber samförläggs, i samband med gatuupprustningen i området. Kanalisationsnätet är nu på plats och fiberarbetena påbörjade. Nätet förväntas vara klart för driftsättning under 2024.

Så snart det finns en bättre uppfattning om när nätet kan tas i drift, kommer det läggas upp prognoser här på dunderNETs webbplats.

Återstående fastigheter planeras att anslutas i ett kommande utbyggnadsprojekt. Projektering pågår och om möjligt kommer projektet att påbörjas under 2024. I nuläget finns det ingen prognos för när dessa anslutningar kan komma att vara i drift.

Telia klipper vår nuvarande anslutning, kan inte kommunen stoppa detta?

Gällivare kommun har ett flertal gånger försökt förmå Telia till att justera sina tidplaner och även undersökt olika alternativ för att bromsa Telias avvecklingplaner. Tyvärr finns det inget inom kommunernas makt som kan stoppa avvecklingen. Det som nu sker i Koskullskulle har pågått runtom i kommunen under nästan ett decennium.

Jag blir utan fungerande internet och telefoni. Vad ska jag göra?

Gällivare kommun har sammanställt information om alternativa lösningar och stöd som går att söka.

Mer information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-14
Publicerad:
2023-12-13

Sidfot