dunderNET logotyp
Publiceringsdatum: 14 nov 2023

Utfasning av gamla stadsnätet

Fibertekniker, markskåp

Äldre anslutningar i dunderNET, uppgraderas med ny teknik för högre kapacitet.

Samtliga anslutningar tagna i drift före 2018 samt anslutningar i områden tagna i drift före 2018 som tillkommit efter 2018, kommer fasas över till ny teknik.

Arbetet har pågått småskaligt sen starten av dunderNET i slutet av 2018. Under senare år har arbetet ökat i takt och sen 2023 jobbar fiberenheten mer systematiskt med teknikskiftet inom PON-projektet.

Arbetet kommer göras dels i takt med att gammal utrustning behöver bytas ut och dels genom riktade insatser där större områden och även hela byar uppgraderas.

Så påverkas kunder som uppgraderas

  • Befintlig utrustning hemma hos kunderna kommer att bytas ut.
  • Kort driftavbrott under omkoppling i lokala kopplingspunkter (kabelskåp, -brunnar eller teknikbyggnader).
  • Kunder behöver ingå nätabonnemang i samband med bytet till en ny fiberkonverter.

Ingång av nätabonnemang

För att kunna fortsätta nyttja anslutningen efter uppgraderingen, måste berörda kunder ingå nätabonnemang med Gällivare kommun. Detta medför att kunder i äldre delar av nätet vid övergången även kommer att debiteras nätavgift för nyttjande av anslutningen.

Berörda anslutningar är undantagna debitering av startavgifter för ingång av nätabonnemanget vid uppgraderingen. Endast löpande nätavgift kommer att debiteras för de berörda kunderna.

För att tjänsteleverantörerna ska kunna tillhandahålla sina tjänster (internet, TV och telefoni) måste kunden först ha ett aktivt nätabonnemang på sin adress.

Nätabonnemanget ingås genom att teckna nätavtal med Gällivare kommun.

Nätavtalet kan antingen tecknas digitalt ¹ med BankID eller fysiskt med pappersblankett.

¹ Digitala avtal kan endast tecknas av fysiska personer som ingår avtal i sitt eget namn.

Mer om teknikskiftet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-06
Publicerad:
2023-11-14

Sidfot