Gå till innehåll

Invasiva växter

Blomsterlupin vid sidan av väg

Blomsterlupin vid sidan av väg. Foto: Naturvårdsverket

Invasiva växter är arter som flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa.

Invasiva växter, som bland annat jätteloka, blomsterlupin, jättebalsamin och vresros, medför stora kostnader för samhälle och enskilda. Det är därför viktigt att se till att de inte sprids och på så sätt bevarar vår biologiska mångfald.

Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att vi ska kunna rå på det.

Rapportera invasiva arter i kommunen

Det är viktigt att följa spridningen av invasiva arter. Rapportera in dina fynd så bidrar du med viktigt informationsmaterial för kartläggning av de invasiva arterna som är viktig för oss och länet.

Det du rapporterar in är framförallt ett underlag och bekämpning kan inte garanteras i nuläget.

Så ska du ta hand om invasiva växter

Att bekämpa invasiva arter inom ett område kan ta flera år beroende på växtens fröbank, som är en sorts lagring av vilande frön som finns i marken. Det är viktigt att vara konsekvent och bekämpa arten i området varje år tills den försvinner helt.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om hur du kan förebygga och bekämpa invasiva främmande arter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-14
Publicerad:
2024-06-14