Gå till innehåll

Allemansrätten

Foto: Michael Renström

I Gällivare kommun finns storslagen natur som alla kan ta del av - tack vare allemansrätten!

Tack vare allemansrätten har vi alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter

Allemansrätten är fantastisk! I förlängningen bidrar allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa.

Men, vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

På Naturvårdsverkets hemsida hittar du information om de möjligheter allemansrätten ger oss och om vilka hänsyn vi måste ta och tänka på.
(Källa: Naturvårdsverket.se)


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-01-18