Gå till innehåll

Malmbergsmodellen

Malmbergsmodellen 1

Nyfikna besökare undersöker Malmbergsmodellen

Malmbergsmodellen är ett unikt projekt vars syfte är att dokumentera det försvinnande Malmberget genom att skapa en skalenlig modell av samhället rörande byggnader och topografi.

En fascinerande detalj är att flera byggnader, främst i centrum, är vändbara. Under dem finns det en annan byggnad och tillsammans representerar de två olika tidsperioder. Besökaren kan därför skapa sig en bild av hur Malmberget såg ut i början av 1900-talet och under 1960-talet. Skalan på modellen är 1:200. En meter i verkligheten motsvarar följaktligen 0,5 cm på modellen.

Upphovsmännen bakom modellen är Tord Pettersson och Jan Åkerlund. Tord är en lokal konstnär som är uppväxt i Malmberget och numera bosatt i Koskullskulle. De färdigställde större delen av modellen 2016. Den visades då i Malmbergets sporthall där den upptog större delen av den stora salens golvyta. Därefter förvarades modellen på Gunillaskolan i Malmberget och den är nu placerad i mellanförvaring till dess att det går att finna en bra plats. Under 2022 fick Tord Pettersson möjlighet att fortsätta arbeta med Malmbergsmodellen och håller nu på att färdigställa till exempel Bäckenområdet och Malmsta. De kommer att vara klara under 2024.


Malmbergsmodellen 1

Tord Pettersson, en av upphovsmännen till modellen visar Malmbergets centrum. I sina händer håller han Fokushuset och under detta kan du se den gamla missionskyrkan som tidigare stod på samma plats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-08
Publicerad:
2022-12-15