Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 05 feb 2024

Dags att söka bidrag för jakt- och fiskevårdande åtgärder!

Slingrande väg genom skog

För de jakt- och fiskevårdsorganisationer/ samfällighetsföreningar som vill söka ekonomiskt stöd från kommunen under 2024, är det nu dags att lämna in redovisning av 2023 års verksamhet (om sådan funnits), samt planerade åtgärder för 2024 i samband med ansökan om bidrag för fisk- och viltvårdande åtgärder.

Till blankett för bidragsansökan bifogas:

  • Årsberättelseblankett
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redogörelse för 2023 års verksamhet
  • Beräknade kostnader för planerad verksamhet 2024 (som berättigar bidrag enligt rådande bidragsvillkor)
  • Tillstånd från Länsstyrelsens vatten- & fiskeenhet för eventuella planerade utplanteringar eller övrig vattenverksamhet.

Sista ansökningsdag är 31:a mars!

Ofullständig bidragsansökan/redovisning kommer ej att behandlas.
Eventuella frågor besvaras av Pia Sundvall, pia.sundvall@gallivare.se

Varmt välkomna att söka!


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-05
Publicerad:
2024-02-05