Gå till innehåll

Städning av gator och trottoarer

Underhåll av gator under barmarkstid består av:

  • Asfaltering
  • Sopning
  • Sandupptagning
  • Skyltning
  • Städning av vägområdet

Underhåll och skötsel av trafikanordningar är en stor uppgift där arbetet består av att byta ut skyltar, vägräcken, vägmarkeringar, vägvisning, gatunamn, och vägmärken som blir nerkörda av fordon eller skadade vid snöröjning. Skyltarna tappar även reflexfunktion och byts ut även då.

Övergångställen underhålls och målas om efter behov.

Trafiksignalerna och övergångställen vid Vuosko och Hedskolan underhålls av entreprenör.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-05
Publicerad:
2023-09-05