Gå till innehåll

Belysning

Belysning vid våra gator och gång- och cykelvägar är viktig för trafiksäkerheten. Den är också viktig för att människor ska känna sig trygga.

Åtgärder för att spara energi

För att spara energi och även tänka på miljön har vi under ett antal år bytt ut gamla glödlampor och armaturer till nya modernare och energisnålare alternativ. Dessa lampor ger lika mycket ljus men tar mindre energi. Detta arbete fortsätter till dess att vi bytt ut all gammal belysning.

Sommartid

Under sommaren då vi i vår del av landet njuter av ljusa dagar och nätter, släcks belysningen ner för att spara på energi.

Förebyggande underhåll

Inför varje höst görs en rondering av belysningen för att säkerställa att den fungerar. Allt underhåll sköts av entreprenör. Om du uppmärksammar belysning som är ur funktion eller som skadats kan du göra en felanmälan.

Om växter eller träd på din tomt skymmer gatubelysning är du som fastighetsägare skyldig att beskära så att gatubelysningen har full funktion.

Felanmälan tfn 0970-818 213

Du kan även göra din felanmälan här på hemsidan eller ladda ner vår app för felanmälan till din smartphone. Sök på felanmälan Gällivare kommun.

Tänk på att även ange fastighetsbeteckning och ditt telefonnummer då du felanmäler belysning.

Enligt Gällivare Kommuns riktlinjer för nyanläggning av gatubelysning. För att ha rätt att söka allmän vägbelysning. Punkt ett och två eller tre ska alltid uppfyllas.

  1. Fast boende på adressen.
  2. Fastigheter vid allmän väg eller enskild väg med statsbidrag enligt trafikverkets reglemente.
  3. Övriga enskilda vägar. Vägen ska ligga i småortens kärna enligt SCB:s definition.
  4. All nyutsättning ska vara vid utfart mot allmän väg, ej gårdsbelysning. Dock längst 500m från boningshuset.

Kommunen tar en kostnad till högst 50 000 kr för nyanskaffning av gatljus. Eventuella tillkommande eller överskjutande kostnader bekostas av fastighetsägaren.

Ansökan om nyanskaffning av gatubelysning görs via e-post.


Definitionerna är i korthet att smårter ska bestå av sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och ha 50 - 199 invånare. Tätorter ska bestå av sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och ha minst 200 invånare, och minst 50 procent av husen skall ha permanentboende. Fritidshusområden är områden med minst 50 fritidshus och där avståndet mellan husen inte är mer än 150 meter.

Arbetsplatsområden utanför tätorter är koncentrationer av arbetsställen med minst 50 sysselsatta. Syftet är att täcka in de koncentrationer som har så litet invånarantal att de inte blir tätorter (under 200 invånare). Vanliga kategorier är flygplatser (Arlanda är största), kärnkraftverk, och vissa industrier, industriområden, militära anläggningar, vårdinstitutioner etc.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-12
Publicerad:
2024-02-27