Gå till innehåll

Förskolor i egen regi

I Gällivare kommun finns förskolor och skolbarnsomsorg i privat regi med ekonomiskt stöd av kommunen.

Kommunen har ett tillsynsansvar för de enskilda förskolorna. De enskilda förskolorna har var och en sin egen kö, följer kommunens maxtaxa och öppettider, ska uppfylla kraven i skollagen och läroplanen för förskolan ska vara vägledande.

Fasadbild av Dundrets förskola

Välkommen till Dundrets förskola

För oss är naturen självklar!

Att leka fram kunskap väcker lust och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åldrarna tre till sex år. Friluftsliv, lek, rörelse och naturupplevelser med alla sinnen är grunden i I Ur och Skurs utomhuspedagogik.

Hos oss får ditt barn röra på sig, lära sig om natur och allemansrätt och värna om miljön. Vi ger ditt barn en start på en livslång relation till naturen och en hälsosam livsstil. Något som följer barnen vidare i livet.

Vi kallar naturen för världens bästa klassrum – för ett framtida hållbart samhälle i praktiken.

RALLARROSEN 4 O
982 35
GÄLLIVARE
iusdundret@hotmail.se
0970-142 10

Välkommen till Skierri förskola

Skierri förskola har verksamhet för barn 1-5 år.

Utbildningen är utformad och profilerad efter samernas behov, som tar tillvara och utvecklar det samiska språket, kulturen, traditioner och traditionell kunskap.

Utöver Läroplan för det offentliga skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18) styrs Sameskolan och samiska förskolor av Sameskolstyrelsens planer. Där uttrycks det att samisk utgångspunkt ska läggas på undervisningen för att konkretisera de nationella målen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-29
Publicerad:
2023-02-13