Gå till innehåll

Kommunen som arbetsgivare

Vi är Gällivare kommun

Vi är en arbetsgivare, myndighetsutövare och samhällsbyggare. Likt andra kommuner är vi ansvarstagande och brinner för vår organisation och vårt fokus i all vår kommunikation är våra medborgare och kommande medborgare. Vi är orädda, aktiva och positiva. Vi är också varma, inkluderande, trygga och pålitliga. Det ska märkas i allt från hur den enskilda kommunmedarbetaren agerar till de stora beslut som kommunen som organisation fattar. Troligen har platsen vi verkar på format oss i den här andan. Vi har en strävan efter att utvecklas och som organisation tydliggöras i en gemensam riktning.

Vår värdegrund

All verksamhet vilar på kommunens gemensamma värdegrund och ska återspeglas i praktisk handling och i varje dokument och beslut.

Gällivare kommuns värdegrund
Alla medborgare är lika värda och ska bemötas med respekt. Kommunen arbetar aktivt för att ha jämlikhet och jämställdhet i fokus i alla kontakter med medborgare, organisationer och företag.

Ledorden i värdegrunden är

Mångfald - Vi ser olikhetens styrka och möjlighet i verksamheten, i organisationen och i samhället! Vårt bemötande ska präglas av respekt för varandra.

Effektivitet - Vi ger rätt service, till rätt kvalitet med ansvarfullt nyttjande av våra resurser!

Nyskapande - Vi är innovativa och alla vågar tänka nytt!

Attraktivitet - Ett mångkulturellt samhälle i naturskön miljö med en infrastruktur som erbjuder närhet till arbete, service och fritid.

Som medarbetare i Gällivare kommun har du tillgång till personalförmåner och friskvård. Förmånerna ska bidra till ökad arbetsglädje och gemenskap på arbetsplatserna samt öka medvetenheten om och förbättra den egna hälsan.

Friskvårdstimme
Gällivare kommun erbjuder alla medarbetare att utöva en timme friskvård på arbetstid/vecka, om verksamheten tillåter.

Trivselpengen 300-kronan
300-kronan är en populär förmån som syftar till att öka trivseln och främja arbetsmiljön på Gällivare kommuns arbetsplatser. Bidraget ska användas till att göra en arbetsmiljöfrämjande aktivitet med hela eller delar av arbetsgruppen.

Gratis bad
Gratis bad vid 12 tillfällen per månad i Gällivare, Hakkas och Malmbergets simhallar.

Styrketräning/gruppträningspass
Gratis styrketräning och gruppträningspass på Laponia Fysiocenter. Medarbetarna får 12 träningstillfällen per månad = 150 tillfällen per år, och kan fritt välja hur de vill fördela dem mellan gym och gruppträningspass.

Aktuella gruppträningspass: Spincykling, Pumping, Fysio Cross, Tabata, Core, Strong, Box/MMA-inspirerad, Zumba fitness, Yin Yoga & Yoga för alla

Gruppträningspass på Laponia Fysiocenter enbart för kommunanställda kommer att anordnas av GKFF.

Medarbetare som bor eller arbetar i Nattavaara, Skaulo eller Ullatti med omnejd har möjlighet att istället välja att få ett årskort på respektive förenings gym.

GKFF
Gällivare kommunanställdas fritidsförening ordnar kultur- och fritidsaktiviteter för kommunens medarbetare. Det kan vara träning, utflykter, friluftsaktiviteter, kurser m.m. Utbudet styrs av medarbetarnas egna förslag.

Utbyte av semesterdagstillägg mot extra ledighet (Semesterväxling)

Medarbetare i Gällivare kommun kan ansöka om att växla semesterdagstillägget mot extra semesterdagar.

Bidrag till fritidsstudier
Förutom den kompetensutveckling som genomförs i anställningen och under ordinarie arbetstid kan kommunen också genom olika bidrag stimulera och stödja fritidsstudier för medarbetarna.

25-års gåva
Uppvaktning med gåva och middag efter 25 års anställning i Gällivare kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2023-04-26