dunderNET logotyp

Tjautjas - PON

Om delprojektet

Teknikskifte, PON-projektet.

Fibernätet i Tjautjas är ett av de första näten som byggdes ut i Gällivare kommun. Nätet använder sig av teknik som Gällivare kommun ska fasa ut och ersätta med nyare teknik.

Teknikskiftet förväntas utöver en uppgradering av kapacitet och ökad driftsäkerhet, även medföra en förbättrad kvalitet. Förväntningen är att de återkommande tillfälliga kapacitetsbortfall som kunder rapporterat in under senare tid förväntas att lösas efter teknikskiftet.

Teknikskiftet och den nya tekniken

Mer information finns på länkarna nedan.

Förberedande arbeten

Inför teknikskiftet kommer en del arbeten utföras för att öka kapaciteten i de ortssammanbindande ledningarna fram till Tjautjas. I samband med detta kan kunder komma att påverkas av planerade driftavbrott.

Ny passiv utrustning kommer att installeras i Tjautjas för att förbereda för omläggning av kunderna innan arbetet hos kunderna

Arbete hos kunderna

Befintlig fiberkonverter kommer att demonteras.

Där det inte kräver ett alltför omfattande arbete, dras befintlig fiberledning ut från huset och avslutas i en fasadbox utvändigt, en ny ledning dras in från fasadbox till bostaden. Om alltför omfattande arbete krävs monteras istället ett fiberuttag invändigt.

En ny fiberkonverter monteras invändigt och befintlig fiberanslutning kopplas centralt om för att få signal via ny utrustning istället för befintlig utrustning i området.

Så snart dessa arbeten är färdiga och kunden ingått nätabonnemang med Gällivare kommun kan kunden börja nyttja sin nya anslutning.

Avveckling av gammal utrustning

När alla kunder i området kopplats över till den nya utrustningen i området, avvecklas gammal utrustning.

Händelser i projektet

Senaste uppdateringarna från projektet.

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

...

...

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

...

...

Projektstatus

Projekttyp

Teknikskifte, fibernät.

Status

Delmoment

Status

Förberedande arbete

Ej påbörjat

Omläggning av kunder

Ej påbörjat

Avveckling gamla stadsnätet i Tjautjas

Ej påbörjat


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-29
Publicerad:
2023-11-29

Sidfot