dunderNET logotyp

Kääntöjärvi

Driftsättningsdatum

Datum
Tid

Typ av inkoppling

Utbyggnadsprojekt, fibernät.

Projekt

Vettasjärvi, 2022.

Omfattning

Gatuadresser som berörs av driftsättningen:

  • Kääntöjärvi, 985 94 Vettasjärvi

Om driftsättningen

Fiberanslutningarna i området är nu tagna i drift och det är möjligt att ingå nätabonnemang för att börja använda anslutningen.

Testa gärna din konverter

Även om du inte planerar att börja använda din anslutning i närtid, får du gärna testa att den fiberkonverter som installerats kommer igång. Första lampan till vänster ska börja lysa med fast grönt sken efter ca 1 minut efter uppstart.

Lämna gärna konvertern påslagen närmaste veckan.

Om första lampan lyser rött på konvertern ännu efter 5 minuter, kan det vara något fel på anslutningen. Meddela då detta till fiberenheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-12
Publicerad:
2024-01-12

Sidfot