Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 15 mar 2024

Utvecklingsmöjligheter för Vassara älv - Älvrummet

Hur kan älvrummet med alla dessa befintliga värden stärkas för att bidra till hela Gällivares livsmiljö. Nu vill kommunen utveckla ”Älvrummet” och tar hjälp av kreatörer från övriga Sverige och Europa i projektet "Visioner i norr".

Älvrummet är idag ett populärt område i centrala Gällivare där människor gärna samlas för att bland annat umgås och motionera. Älvrummet har under de senaste åren utvecklats på olika sätt men det finns stor potential för ytterligare utveckling. Nu påbörjas Visioner i norr del 2 som är ett nytt tvåårigt projekt med ArkDes, som i januari besökte Gällivare för att samla in lokala inspel och få fördjupad kunskap om vår plats unika värden. Visioner i norr har fått i uppdrag att utveckla området älvrummet vid Vassara älv.

Älvrummet – Vassara Älv

Vassara älv ligger beläget mitt i Gällivare och utgör en möjlig knutpunkt mellan centrumkärnan och tätortens södra delar såsom andra sidan älven, Repisvaara och fjället Dundret. Älven är hemvist för värdefulla arter och naturtyper och är utpekad som ett Natura 2000-område. Längst älvkanten finns ortens äldsta och viktigaste kulturmiljö och ett uppskattat rekreations- och kulturstråk.

Vi har valt att fokusera på älvrummet som är ett mycket populärt område att röra sig i. Vi vill utveckla området genom att göra älvrummet mer tillgängligt, öppna upp det mot stan och skapa mötesplatser", säger Sofie Rynbäck, plansamordnare på Gällivare kommun.

Kreativa team från Sverige och Europa ska titta närmare på området och föreslå utvecklings- och förbättringsmöjligheter. En utmaning i projektet består i hur älvrummet med alla dessa befintliga värden kan stärkas för att bidra till hela Gällivares livsmiljö. Teamet kommer att utforska metoder och angreppsätt för att utveckla och samtidigt tillvarata befintliga odlingslotter, platsens vattennära läge samt tillskapa mötesplatser och låta konst och kultur ta plats i landskapet. Hur kan den framtagna och beslutade utvecklingsplanen för området omsättas till realistiska kvaliteter som är möjliga att genomföra? Vilka delar bör omprövas och vilka bör få leva vidare i kommunens fysiska planering? Hur kan gestaltning av platser och landskap skapa förutsättningar för att stärka utvecklingen av kvalitativa och hållbara boendemiljöer.

Gällivare kommuns stadsarkitekt och anser att ”Älvrummet” har en stor utvecklingspotential och har höga förväntningar på projektet.

För oss är det viktigt att stärka upp våra befintliga mötesplatser och genom att få nya perspektiv på hur vi kan utveckla älvrummet får vi in nya röster i stadsplaneringen. Vi ser fram emot att se vad teamen i Visioner i norr-projektet kan ge för nya idéer på hur vi kan stärka vårt samhälle med den infrastruktur som redan finns", säger Johan Eriksson-Buhr, stadsarkitekt på Gällivare kommun.

Vi söker nu kreativa team

En utlysning har nyligen gått ut för ansökan och vi letar efter kreativa team av designers, arkitekter, gestaltare och andra innovationsaktörer som vill utveckla älvrummet. Utgångspunkten är att skapa hållbara livsmiljöer. Utlysningen syftar till att utforska och få in nya ögon i samhällsbyggnadsprocessen och hitta nya metoder för att skapa långsiktiga förvaltnings- och utvecklingsstrategier.

Ansökan är öppen 28 februari 2024 – 4 april 2024.

Goda livsmiljöer formas av kontinuitet, flera perspektiv och lokal platskännedom. Med den utgångspunkten fortsätter arbetet med projektet Visioner i Norr steg 2, en fristående del från Visioner i Norr som genomfördes 2022. Bakom projektet står Rådet för hållbara städer, projektlett av ArkDes, i samverkan med Gällivare, Kiruna, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-15
Publicerad:
2024-03-15