Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 27 feb 2024

Ny utlysning - Visioner i norr

Rådet för hållbara städer och sex kommuner, däribland Gällivare, bjuder in multidisciplinära team för att på olika sätt arbeta med platsspecifika prototyper. Utlysningen är den andra inom projektet Visioner i Norr, med syftet att mobilisera exempelvis arkitekter, designers, antikvarier, konstnärer och studenter att ta sig an utmaningen att tillsammans skapa hållbara gemensamma livsmiljöer.

Goda livsmiljöer formas av kontinuitet, att jobba med flera perspektiv och lokal platskännedom. I Norrbotten och Västerbotten pågår just nu några av de största investeringarna på grön omställning, teknik och infrastruktur. Satsningen ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Hur kan vi skapa hållbara bostäder på kort tid samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapa långsiktigt goda livsmiljöer med bra kvalitet? Hur kan vi arbeta och tänka på nya sätt?

Visioner i norr steg 2 är en fristående del av Visioner i Norr del 1, som genomfördes 2021.

I steg 2 kommer teamen att arbeta fram förslag i form av prototyper.

Som ordförande i Rådet för hållbara städer och riksarkitekt är jag stolt över satsningen Visioner i Norr steg 2 där vi sätter kommunerna i centrum tillsammans med kreativa, kunniga och skickliga gestaltare för att hitta lösningar på hur långsiktigt hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer och bostäder kan åstadkommas i en värld av tuffa utmaningar, säger Helena Bjarnegård.

Bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Visioner i norr

Möjlighet för tvärsektoriella team 
Mellan den 28 februari och den 4 april kan tvärsektoriella team anmäla intresse via www.arkdes.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Idéskissandet genomförs därefter under våren och hösten. Detta inom ramen för utlysningen som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten som erbjuder finansiering om 600 000 kr per team för ett första steg.

Rådet för hållbara städer – regeringens satsning för hållbar stadsutveckling 
Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete med regeringens uppdrag att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. I Rådet för hållbara städer ingår Boverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.  


Kontakt

Presskontakt Rådet för hållbara städer
maria.ostman@arkdes.se
073-273 36 00

Projektledning Visioner i Norr steg 2
Johan Eriksson-Buhr, stadsarkitekt/byggchef, Gällivare kommun.
johan.erikssonbuhr@gallivare.se
0970-818 968

Sofie Rynbäck, plansamordnare, Gällivare kommun.
sofie.rynback@gallivare.se
0970-818 054


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-27
Publicerad:
2024-02-27