Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 01 mar 2024

Trafikstrategi för Gällivare kommun

Kommunen har tagit fram ett förslag på en trafikstrategi för Gällivare kommun. Ni bjuds nu in att lämna synpunkter på förslaget. Svar önskas senast 30 april 2024.

Syftet med trafikstrategin är att långsiktigt och målmedvetet styra det trafikstrategiska arbetet mot de lokalpolitiska, nationella och internationella målen som finns inom området. Trafikstrategin och det trafikstrategiska arbetet ska leda till:

  • Ett hållbart transportsystem.
  • Ökad trygghet och säkerhet.
  • Tillgänglighet för alla grupper.
  • Förbättrad framkomlighet för hållbara färdsätt.
  • Aktiv rörelse.
  • Jämlikhet.

Inriktningen för trafikstrategin har varit att ta ett helhetsgrepp över kommunens tillgänglighet, det vill säga hur “lätt” våra kommuninvånare, näringsliv och besökare kan få tillgång till det utbud och de aktiviteter som de har behov av eller önskar. I detta spelar även digital tillgänglighet och rumslig närhet en nyckelroll.

Handlingarna finns tillgängliga här, samt på samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen (intill receptionen i kommunhuset).


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-01
Publicerad:
2024-03-01