Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 01 dec 2023

Miljöavdelningen har nya e-tjänster

Miljöavdelningen tar ytterligare ett steg på den digitala resan genom att introducera nya e-tjänster som riktar sig specifikt till ärenden relaterade till Miljöavdelningen.

Vårt mål är att skapa en mer effektiv och användarvänlig upplevelse för medborgarna i deras hantering av olika miljöfrågor. Genom dessa nya e-tjänster blir det möjligt för medborgarna att smidigt utföra olika ärenden.

Vi strävar efter att skapa en plattform där medborgarna kan navigera och hantera sina miljörelaterade ärenden på ett enkelt sätt. Genom att erbjuda dessa digitala tjänster vill vi minska den administrativa bördan för medborgarna och skapa en snabbare och mer tillgänglig process för hantering av miljöfrågor.

Dessutom kommer vi kontinuerligt att utöka utbudet av e-tjänster över tid för att ytterligare underlätta för medborgarna. Detta innebär att fler aspekter av ärenden som rör Miljöavdelningen kommer att täckas av digitala lösningar, vilket gör det möjligt för medborgarna att hantera olika miljörelaterade frågor på ett effektivt sätt.

Genom den nya e-tjänsten "Följ och komplettera dina miljöärenden" ger vi medborgarna möjlighet att enkelt följa och uppdatera statusen för sina pågående ärenden. Detta ökar transparensen och ger en aktiv roll till medborgarna i hanteringen av sina miljörelaterade angelägenheter.

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla och anpassa våra digitala tjänster för att möta medborgarnas behov och göra den digitala resan för miljöfrågor så användarvänlig och effektiv som möjligt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-04
Publicerad:
2023-12-01