Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 23 okt 2023

Nya småhustomter vid Nuolajärvi

Nu närmar det sig säljstart för de nya småhustomterna intill Nuolajärvi! Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen planerar att snart släppa tomter till försäljning till dig som är med i den kommunala tomtkön. Och redan nu finns det möjlighet att åka ut och titta på området.

Karta

De rödmarkerade områdena är avsedda för småhustomter och kommunen inväntar just nu att fastighetsbildningen ska bli färdig. Information om vilka tomter som blir aktuella för försäljning till tomtkön kommer längre fram. Tomterna kommer att variera i storlek mellan 1000 och 1500 m2. De kommer att säljas i befintligt skick, det vill säga inga markarbeten kommer att göras på tomterna innan försäljning.

Mer information om tomterna kommer senare att skickas per post till alla som är med i tomtkön när det är dags för försäljning. Om du är med i tomtkön och vet med dig att du har flyttat och inte meddelat den nya adressen, kontakta gärna planeringsavdelningen för uppdatering av adressen så snart som möjligt för att undvika att missa informationen.

Kontakt: Plan- och markhandläggare, 0970-818 000 vxl (telefontid tisdagar och torsdagar klockan 09.30-11.00) eller via e-post.

Generell information hittar du här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-26
Publicerad:
2023-10-23