Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 08 sep 2023

Samrådsmöte angående TÖP för eldistribution och vindkraft

Gällivare kommun har tagit fram ett samrådsförslag för ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) för eldistribution och vindkraft.

Ett samrådsmöte för allmänheten hölls onsdagen den 23 augusti, men ett ytterligare samrådsmöte har satts in den 25 oktober kl. 18.00 i konferensrum Björnen i Kunskapshuset (6 vån), Postgatan, 982 31 Gällivare. Välkomna!

Förslaget till tematiska tillägg till översiktsplanen var ursprungligen tillgängligt för synpunkter under samrådstiden 27 juni till och med 29 september, men samrådstiden har nu förlängts till och med 30 november 2023!

Den gröna omställningen av industrin innebär ett betydligt ökat behov av energiförsörjning. Energibehovet behöver försörjas med förnybar elproduktion för att gå i linje med Sveriges mål. Det ökade energibehovet i regionen påverkar Gällivare kommun genom att ny infrastruktur för eldistribution (kraftledningar och vätgasledningar) måste korsa kommunen och genom ökad vikt av lokal elproduktion i form av vindkraft. Detta tematiska tillägg syftar till att visa vilka markanspråk som behövs för eldistribution och lokal energiproduktion (vindkraft) samt kommunens syn på lämplig avvägning mellan berörda allmänna intressen.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns här.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-08
Publicerad:
2023-09-08