Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 aug 2023

Tematiskt tillägg till översiktsplanen för eldistribution och vindkraft

Eldistribution och vindkraft

Gällivare kommun har tagit fram ett samrådsförslag för ett tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) för eldistribution och vindkraft.

Förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen finns tillgängligt för synpunkter till och med 29 september 2023. Ett samrådsmöte för allmänheten kommer att hållas den 23 augusti kl. 17.30 i konferensrum Björnen i Kunskapshuset. Välkomna!

Den gröna omställningen av industrin innebär ett betydligt ökat behov av energiförsörjning. Energibehovet behöver försörjas med förnybar elproduktion för att gå i linje med Sveriges mål. Det ökade energibehovet i regionen påverkar Gällivare kommun genom att ny infrastruktur för eldistribution (kraftledningar och vätgasledningar) måste korsa kommunen och genom ökad vikt av lokal elproduktion i form av vindkraft. Detta tematiska tillägg syftar till att visa vilka markanspråk som behövs för eldistribution och lokal energiproduktion (vindkraft) samt kommunens syn på lämplig avvägning mellan berörda allmänna intressen.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns här.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-08-22
Publicerad:
2023-08-22