Gå till innehåll

Kaitum - och Kalixälv

Vy över kartområde 6

Ingress

18. Neitisuando - Neitisavvon

I några sjöar har röding och öring, samt regnbåge inplanterats. I andra finns harr, abborre och gädda. I Kaitumälven kan du sommarfiska lax, öring och harr.
Fiskekort: Neitisuando Samfällighetsförening.

19. Tjautjasområdet

Ett fyrtiotal sjöar med olika inplanteringsvatten med öring, röding och harr men också naturligt förekommande öring, abborre och gädda. Ett naturskönt område i lågfjällsmiljö.
Fiskekort: Tjautjas Samfällighetsförening.

21. Ahvenjärvi

I sjön finns förutom abborre och gädda inplanterad harr och röding. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Killinge Samfällighetsförening.

23. Storsjön - Sarvvisjávri

Är känd som sjön där världens före detta största insjööring fångades (17 kg). Storsjön har fina bestånd av örin, röding och Kanadaöring. Sjön är belägen norr om Koskullskulle. Sommar- och vinterfiske.
Fiskekort: Malmberget/Koskullskulle J&F.

27. Paukijärvi - Bávgejávri

Sjö i lågfjällsmiljö. Naturligt förekommande arter är öring, harr och röding. Inplanterade arter kanadaröding. Framför allt pimpelfiske. Vid sommarfiske krävs tillgång till båt.
Fiskekort: Gällivarekortet.

34. Rateksjöarna - Radekjávrit

Hyser ett bra bestånd av främst harr men också öring. Mest lämpad för pimpelfiske.
Fiskekort: Gällivarekortet.

48. Kalixälven - Gálaseatnu - Kaalasväylä

Sveriges största outbyggda älv. Fiske efter harr, öring och lax. I de större sjöliknande selen kan du även fiska gädda och abborre. Kalixälven delas i stora delar mellan Gällivare- och Kiruna kommer.
Fiskekort: Inom respektive område, beroende på i vilket område du tänkt dig fiska. Uppifrån räknat:

 • Gällivarekortet, Södra sidan av älven från Kaalasjärvi utlopp ned till och med odlingsgränsen strax uppströms Lappeasuando, med undantag för Kiviniemi.
 • Soutujärvi Fiskevårdsområde, Södra sidan från odlingsgränsen ned till Mollosensaari ca 2 mil.
 • Gällivare Allmänningskog, Södra sidan från strax nedströms Parakkakurkkio och ca 2 km nedströms.
 • Vettasjärvi Samfällighetsförening, Södra sidan från Allmänningsgränsens slut och ca 1 km nedströms.
 • Kääntöjärvi Samfällighetsförening, Södra sidan från Vettasjärvis gränsslut och ca 5 km nedströms.
 • Gällivare Allmänningskog, Södra sidan från Kääntöjärvigränsen och ca 350 m nedströms.
 • Masugnsbyns Fiskevårdsområde, från Gällivare Allmänningskogs gräns och ned till Pajala kommungräns.

49. Kaitumälven - Gáidumeatnu

Den mycket kända älven från många fiskeprogram. Här kan du fiska efter lax, öring och harr. En älv som är ganska känslig för snabba vattenståndsförändringar. Men när förhållandena är gynnsamma kan du uppleva ett mycket bra fiske.
Fiskekort: Uppifrån Tjuonajokk och nedströms räknat:

 • Gällivarekortet,från Tjuonajokk och nedströms till Killinge Samfällighetsförenings byagräns.
 • Killinge Samfällighetsförening,från västra gränsen nedströms till östra gränsen i slutet på Storforsen (uppströms Björkudden).
 • Gällivarekortet,från Killingegränsens östra del och ned till Netisuando Samfällighetsförenings västra gräns.
 • Netisuando Samfällighetsförening,från västra gränsen nedströms till gräns mot Statens vatten ovan odlingsgränsen (Gällivarekortet).
 • Gällivarekortet,från Netisuandos östra gräns och nedströms till odlingsgränsen (sammanflödet med Kalix älven).

49 B. Killingifallet

Beståndet av harr och öring är god. Här har du möjlighet att kunna få se laxen hoppa mot fallet för att ta sig längre upp i Kaitumälven för lek.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-26
Publicerad:
2024-02-26