Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 30 maj 2024

Kraftkällan - din chans att få din idé förverkligad

Genom initiativet ”Kraftkällan” vill vi öka din möjlighet till inflytande och delaktighet i Gällivare kommun. Vi avsätter medel ur näringslivsbudgeten för fysiska investeringar eller aktiviteter som ska göra Gällivare till en bättre plats att leva, bo och verka på.

Vi vill uppmuntra företagare, föreningar och organisationer till att inkomma med sin idé som kan utveckla Gällivare på ett sätt som får fler människor att upptäcka, känna stolthet och se storheten i att bo i Gällivare.

Du står för Kraften vi står för källan (pengarna). Därav namnet Kraftkällan.

Har du en bra idé?

Beskriv din idé och varför den bör genomföras. För att idén ska godkännas för beslut ska idén:

 • gälla en fysisk investering* eller förberedelser för en fysisk investering ELLER en aktivitet** som:
  • utvecklar befintliga eller skapar nya mötesplatser och/eller
  • bidrar till att stärka Gällivares identitet och framtidstro och/eller
  • bidrar till en tryggare och trivsammare miljö och/eller
  • gör Gällivare attraktivare för de som bor och verkar här
 • är till för en bred målgrupp eller komma så många som möjligt till del.
 • inte strider mot kommunallagen eller andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra, samt i övrigt inte strider mot svensk lagstiftning, t.ex. genom att vara diskriminerande, miljöförstörande etc.
 • inte kostar mer än 200 000 kronor.
 • långsiktigt kan skötas och underhållas genom egen insats.
 • placeras eller genomförs på en plats som allmänheten har fri tillgång till.
 • är möjlig att genomföras 2024 eller senast 2025
 • lämnas in via "Intresseanmälan" nedan till Gällivare kommun inom angiven tidsperiod och innehålla aktuella kontaktuppgifter.

* Med fysisk investering menas att man förbättrar anläggningar i Gällivare, eller bygger nya. Det kan till exempel vara en badbrygga, bastu, trampolinpark, utescen, planteringar, bihotell, konstverk eller belysning.

** Med aktivitet menas något medborgarna kan göra tillsammans till exempel poesifestival, motionslopp, hackathon, skattjakt, konsert, utomhusbio eller ungdomsarrangemang.

Vem får lämna förslag?

Föreningar, organisationer och företag som verkar och bor inom Gällivare Kommun

Kraftkällans process

 1. Initiativen kommer in
 2. Det säkerställs att inititiven följer kriterierna, de som inte gör det, avslås.
 3. Initiativen bedöms utifrån framtaget poängsystem av referensgrupp beståeende av representanter från olika förvaltningar inom Gällivare Kommun
 4. Initiativen med högst betyg presenteras och kommuniceras tillsammans med initiativtagaren.
 5. Genomförande av initiativ!

Tidplan 2024

 • Inlämning av förslag: 1 juni–18 aug
 • Bearbetning och bedömning av referensgrupp: 19 aug–1 sept
 • Presentation av ”vinnande” projekt: 1 sept
 • Genomförande av aktiviteten/insatsen: påbörjas inom 2024, genomfört senast 2025

Funderar du på något? Kontakta hanna.andersson@gallivare.se