Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 29 maj 2024

Idrottsstipendier 2024

Grafisk bild av idrottare

Nu är det dags att nominera dina kandidater till årets ungdomsledare och årets idrottsungdom 2024.

Årets ungdomsledare
Stipendiet delas ut till en verksam ledare som gjort en betydelsefull insats för barn- och ungdomsverksamheten i sin förening. Ledaren företräder föreningen på ett föredömligt sätt genom att vara en god förebild för andra. Nomineringen ska även innefatta en motivering hur ledarens förmågor bidrar till ett bättre samhälle genom en tydlig koppling till kommunens vision, värdegrund och målsättning. Det vill säga främja delaktighet, jämställdhet och mångfald.

Årets idrottsungdom
Stipendiet delas ut till en aktiv idrottsungdom som, utifrån sina förutsättningar, visat på en positiv utveckling inom sin idrott. Nomineringen ska även innefatta en beskrivning på hur ungdomen företräder sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat, förebild för andra samt ta ansvar för sina studier.

Skicka in ditt svar med en tydlig motivering senast den 17 juni. Tack!


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-29
Publicerad:
2024-05-29