Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 mar 2024

Move on up

Malin Kristoffersson är projektledare för Move on up.

Gällivare kommun har tillsammans med kommunerna Jokkmokk, Kiruna och Överkalix blivit beviljade ett treårigt projekt med fokus på mottagarkapacitet. Målet är att ta fram och etablera ett bra sätt att jobba med att ta emot inflyttare.

Projektet startade i september 2023 och löper på under tre år. Det finansieras av Svenska ESF-rådet (en statlig förvaltningsmyndighet, som arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) samt Region Norrbotten.

Move on up är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Överkalix. Syftet är att stärka lokala strukturer och metoder för att bidra till att attrahera den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Genom etablerad samverkan ska arbetet stärka tillväxten både lokalt och regionalt, samt öka attraktionskraften och servicen som dessa kommuner erbjuder. Målet är att ta fram och etablera en hållbar, långsiktig och inkluderande metod och ett arbetssätt för mottagande av inflyttare i de deltagande kommunerna.

– För Gällivares del innebär projektet bland annat att nå målet om att på sikt bli 20 000 invånare, säger projektledaren Malin Kristoffersson och fortsätter;

– Nya gällivarebor ska känna sig väl mottagna och hitta rätt i samhället vilket är en förutsättning för en attraktiv plats att bo, leva och stanna kvar på. Ett gemensamt mål är att projektet inte bara ska rikta sig till nya invånare, projektet vill naturligtvis locka hemvändare och en önskan är att alla ska trivas i respektive kommun oavsett om man är nyinflyttad, hemvändare eller född och uppvuxen på orten.

Under januari 2024 hade projektgruppen sin första sammankomst i Jokkmokk.

– Där jobbade vi med de övergripande målen, tidplan och riktlinjer. Samtliga kommuner är överens om att vi har en positiv och spännande resa framför oss. Tillsammans känner vi oss starka, avslutar Malin.

Kontaktuppgifter:
Projektledare för Move on up
Malin Kristoffersson
E-post
Tel. 0970-81 83 39

Medfinansieras av Europeiska unionen


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-20
Publicerad:
2024-03-20