Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 feb 2023

Dags att söka bidrag för jakt- och fiskevårdande åtgärder!

För de jakt- och fiskevårdsorganisationer/ samfällighetsföreningar som vill söka ekonomiskt stöd från kommunen under 2023, är det nu dags att lämna in redovisning av 2022 års verksamhet (om sådan funnits), samt planerade åtgärder för 2023 i samband med ansökan om bidrag för fisk- och viltvårdande åtgärder.

Till blankett för bidragsansökan bifogas:

Årsberättelseblankett
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redogörelse för 2022 års verksamhet
Beräknade kostnader för planerad verksamhet 2023 (som berättigar bidrag enligt rådande bidragsvillkor)
Tillstånd från Länsstyrelsens vatten- & fiskeenhet för eventuella planerade utplanteringar eller övrig vattenverksamhet.

Besök https://gallivare.se/Kommun/Fritid/Foreningsbidrag/ för mer information och ansökningsblanketter.

Sista ansökningsdag är 31:a mars!

Ofullständig bidragsansökan/redovisning kommer ej att behandlas.
Eventuella frågor besvaras av Pia Sundvall, pia.sundvall@gallivare.se

Varmt välkomna att söka!


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-18
Publicerad:
2023-02-20