Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 mar 2024

Nya gatunamn i Tjautjas

Foto: Magnus Winbjörk

I takt med att Tjautjas har växt och fortsätter att växa har det lett till att adresser i byn inte ligger i kronologisk ordning och nya tillkommande adresser inte har varit möjliga att registrera enligt svensk standard. Detta bidrar till problem för bland annat blåljuspersonal, kommunal service och besökare att hitta till rätt adress.

Med anledning av detta har förslag på gatunamn tagits fram. Den 23 januari 2024 beslutade Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Gällivare kommun att namnge 33 stycken vägar i Tjautjas. Namnen är framtagna utifrån temat fjällväxter.

Detta innebär att samtliga adresser som nu finns registrerade i Tjautjas kommer att behöva bytas ut.

Alla berörda hushåll och fastighetsägare kommer att få mer information hem med posten innan bytet sker.

Vi vill även informera om att samtliga vägar i Tjautjas, förutom Tjautjasvägen, är enskilda vägar. Detta innebär att det är väghållaren som ansvarar för beställning och montering samt bekostar vägskyltar med gatunamn.

Kontakt

Planeringsavdelningen

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

sam@gallivare.se

0970-818 000

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-14
Publicerad:
2024-03-14