Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 28 feb 2024

Avgiftskontroll för år 2021

Rättvist med rätt avgift inom förskola och fritidshem

Barn-och utbildningsförvaltningen har kontrollerat de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom förskola/fritidshem lämnade år 2021.

Kontrollen genomförs varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt.

Alla ska betala rätt avgift.

Jämförelse Skatteverket – förskola/fritidshem

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för år 2021 enligt skatteverkets register och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig inkomst per månad. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som vårdnadshavare lämnat och som är registrerad hos förskola/fritidshem i Gällivare Kommun.

Vårdnadshavare har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, (personer med gemensamt hushåll) för att avgiften inom förskola/fritidshem blir rätt.

Har ni betalat för mycket eller för lite i avgift under 2021?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften för år 2021 varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgiften.

Har ni betalat för lite under år 2021 kommer ni att få en faktura.

Har ni betalat för mycket kommer vi att återbetala överskottet

Har ni frågor kan ni kontakta oss på

avgiftskontroll@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-28
Publicerad:
2024-02-28