Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 04 dec 2023

En resa till Frankrike på schemat

Språkelever på upptäcksfärd i Frankrike

På Hakkas skola är språkeleverna hemkomna från en resa väl värd att lägga i livets ryggsäck. Det vanliga klassrummet för språkundervisning byttes ut till en skola i den franska byn Le Pouzin.

Sedan år 2021 deltar Hakkas skola i EU:s program Erasmus+. Programmet innebär att skolan inför varje nytt läsår får finansiering för deltagande i olika internationella samarbeten och utbyten. En möjlighet som sju elever i årskurs åtta och tre lärare från skolan nyligen fick uppleva med en mobilitet till Le Pouzin.

Arbeten med olika Erasmusprojekt ger eleverna en spännande möjlighet att upptäcka nya miljöer och möta människor från andra kulturer. Det skapar nya perspektiv på tillvaron och bidrar till ökad samhörighet över nationsgränserna, vilket är ett av de viktigaste målen med våra projekt, säger Christine Sandberg som undervisar franska i Hakkas skola.

Resan till den franska lilla byn Le Pouzin är något som sällskapet sent kommer att glömma. Språkeleverna fick bo hos värdfamiljer under några dagar för att bland annat få träna på det franska språket, men också för att få en helhetsupplevelse av det franska hemmet och den franska skolan. Värdfamiljerna bjöd sedan hela sällskapet på en trevlig tillställning med franska specialiteter och karaoke.
Schemat var fullspäckat med besök på lektioner, klättring i deras idrottshall, rundtur i Le Pouzin och närliggande by Valence. Dessutom fick sällskapet besöka deras borgmästare.

Frankrike är inte den enda som Hakkas skola är samarbetspartner med. Genom programmet har skolan även samarbete med skolor i Baskien, Polen och Spanien. Nästa möte äger rum till våren, då kommer skolorna från både Frankrike och Baskien till Hakkas för att ta del av vår kultur och upptäcka vår del av världen.

Dessutom kommer vi under vårterminen åka på en mobilitet till Baskien och en till Polen. Det ser vi mycket fram emot. Det är så roligt att se eleverna växa och utvecklas som personer när vi tillsammans upplever annan kultur, språk och miljö, säger Jenny Torring som är spanskalärare på Hakkas skola.

Fakta om Eramus+

Erasmus+ ska bidra till Agenda 2030 genom att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla. Sedan programmet lanserades 1987 har över 10 miljoner européer deltagit i Erasmus+. Sverige gick med 1992.

Fördelar med internationella samarbeten och utbyten
På verksamhetsnivå ger internationella samarbeten en extra skjuts åt kvalitetsutvecklingsarbetet och bidrar till att skapa en mer attraktiv arbetsplats.
För eleverna kan utbyten innebära ökad anställningsbarhet, ökad motivation till vidare studier, ökad interkulturell förståelse, förbättrade språkkunskaper och ökad självtillit med mera. Erfarenheterna ger de unga bra förutsättningar inför framtida arbetsliv.
För lärare kan resultaten från mobiliteten till exempel handla om kompetenshöjning inom befintlig profession som leder till

  • bättre kvalitet i undervisningen
  • större förståelse för praxis, policies och utbildningssystem i olika länder
  • större förståelse för social-, språklig- och kulturell mångfald
  • ökad motivation i det dagliga arbetet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-04
Publicerad:
2023-12-04