Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 29 dec 2022

Byggboom i Gällivare

kvarteret Gladan

LKAB bygger 85 lägenheter samt cirka 1200 kvm stor butiksyta i anslutning till Gällivare centrum. Fastigheten byggs som en ersättning för delar av Top bostäder AB:s bestånd som påverkas av gruvdriften i Malmberget.

Den gröna omställningen innebär stora möjligheter för Gällivare kommun att växa och utvecklas. Fler medborgare behövs och då behövs fler bostäder. Det planeras nu för fullt för att möta efterfrågan där kalkylen visar att det behövs 1200 nya bostäder de närmaste åren.

Det fordras stora investeringar för att producera de bostäder, den infrastruktur och den samhällsservicen som målet om 1200 nya bostäder medför. Eftersom kommunen i sig inte bygger några bostäder är det nödvändigt att bostadsbolag och investerare ser Gällivare som en attraktiv ort att etablera sig på för att producera, äga och förvalta bostäder samtidigt som det måste finnas goda förutsättningar för enskilda att bygga eller köpa småhus.

Att Gällivare är en attraktiv kommun och stad är en av de avgörande faktorerna för att lyckas, där måste förutsättningar skapas för god arkitektur och estetiskt tilltalande livsmiljöer men även att den samhällsservice som finns här håller hög kvalité. De områden som uppfyller krav på hållbara, attraktiva och inkluderande livsmiljöer och förutsättningar för bostäder med hög kvalitet är bland annat förtätningar av centrum, områdena vid Repisvaara och Dundret, Noulajärvi samt landsbygden.

- Kommunen jobbar på att hitta fler aktörer som vill satsa och investera med att bygga vår stad. En viktig del vi ser är att skapa attraktiva bostadsområden med utmärkt samhällsservice, säger Magnus Mathiasson, mark- och exploateringssamordnare.

Platsvarumärkets roll i att lyfta Gällivare som plats

Gällivare kommun konkurrerar om invånare, investeringar, etableringar och besökare. Genom att kraftsamla olika aktörer och arbeta med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av Gällivare, skapas förutsättningar för att lyckas i konkurrensen.

Att jobba med platsvarumärket är att fokusera på platsutveckling och samtidigt se till att jobba med professionell kommunikation och marknadsföring. Alla som bor och verkar i och kring Gällivare äger platsvarumärket gemensamt. Varumärkesplattformen är ett hjälpmedel som ägs av Gällivare kommun men som är till för alla som vill stärka attraktiviteten för Gällivare och få människor att upptäcka platsen, som boendeort eller ett ställe att besöka.

Lediga tomter

Det finns lediga tomter på södra Repisvaara etapp 2, ett fjällnära boende vid Dundret.

Det färdigställs för tomter mellan Vassara älv och Nuolajärvi där det blir en fin mix av kulturhus, flerbostadshus samt villor. Försäljningen av ett 40-tal tomter beräknas starta 2023.

Det jobbas även för industri-, och handelstomter.

Länk till lediga tomter.

Bild: LKAB

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-21
Publicerad:
2022-12-29