Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 30 nov 2022

Markanvisningstävling avslutad

Illustration: Per Henriksson, Gudmar Söderin & Asia Valencic

Markanvisningstävlingen som påbörjades i höstas för tolv småhustomter på Rimfrostgatan på södra Repisvaara är nu avslutad. Fyra tävlingsbidrag bidrag har lämnats in.

Nu återstår det för tjänstepersoner vid samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen att utvärdera samtliga bidrag och sedan att presentera det för politiken. Markanvisningsavtal förväntas kunna tecknas i februari 2023.

- Kommunen väljer att anordna en markanvisningstävling i detta läge för att vi tror att resultatet av just dessa tolv tomter blir bäst om de bebyggs i ett sammanhang av en aktör som kan ta helhetsansvaret för exploateringen. Ett jämförelseförfarande är också ett sätt för kommunen att få fram kreativa förslag på en intressant platsspecifik arkitektur i detta fantastiskt natursköna läge på Repisvaara, säger Johan Eriksson-Buhr, samhällsbyggnadsstrateg, landskapsarkitekt LAR/MSA vid Gällivare kommun.

Södra Repisvaara

Här finns möjlighet att, i exklusiv närhet till naturen, uppföra karaktärsfulla villor med sammanhållen men uttrycksfull arkitektur. Detta är något som bidrar till den positiva utvecklingen av Gällivares nya stadsdel Repisvaara. Rimfrostgatans relativt kraftiga lutning ställer krav på en god anpassad höjdsättning och vi tror att denna del av Repisvaara kommer att utvecklas bäst genom att området utvecklas i ett sammanhang som en helhet.

Illustrationer från de inlämnade bidragen:

hus

Illustration: Tornedalshus och MAF Arkitektkontor

Illustration: Gretabo, BAU

Illustration: Gretabo, BAU

Illustration: Sjödin Arkitektur och Alma

Illustration: Sjödin Arkitektur och Alma

Illustration: Per Henriksson, Gudmar Söderin & Asia Valencic

Illustration: Per Henriksson, Gudmar Söderin & Asia Valencic


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-21
Publicerad:
2022-11-30