Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 11 nov 2019

Bygginformation Kunskapshuset – 4 november till 8 december 2019

Kunskapshuset

Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 45, 46, 47, 48 och 49.

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet. Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Arbeten vecka 45 - 49 4 november – 8 december 2019

 • Montage invändiga partier och dörrar
 • Montage invändig spaltpanel
 • Montage limträfenor
 • Montage stålpartier
 • Montage ståltrappor
 • Montage undertak
 • Montage hiss
 • Montage svetsbås
 • Montage lyftar
 • Montage beslagning
 • Skåp och elevskåp
 • Sockel och foder
 • Storköksutrustning
 • HTC Slipning
 • Spackling golv
 • Målning invändigt
 • Brandskyddsmålning
 • Brandskydd stål
 • Kakelmontage
 • Golvläggning
 • Smide – skärmtak, traversbanor och inklädnad trappa (dagbrottet)
 • Plåtarbeten – takavvattning och plåtbleck mm
 • Rör – kompletteringar
 • Ventilation – kanaldragning, donkomplettering och montering av aggregat
 • El – kabeldragning, elcentraler och el i styrsystem
 • Styr – kabelmärkning och montage av givare
 • Sprinkler – montage

Speciellt störande arbeten:

 • Transporter

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg, Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2019-11-11