Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 02 nov 2018

Bygginformation Kunskapshuset – 5 november till 2 december 2018

Kunskapshuset

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 45, 46, 47, 48 och 49.

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Allmänt under perioden v45 – v49

- Rivning av brandmuséet Spruthuset har färdigställts.

- Stommontage har färdigställts och under perioden kommer stora kranen transporteras bort.

- Under perioden kommer arbete med inkoppling pågå. Det medför ett utökat arbetsområde på Storgatan, avspärrningen flyttas ut och tar stora gångstråket på Storgatan i anspråk. Lilla gångstråket på Storgatan längs Norrskensgallerian hålls öppet. Avspärrningen flyttas tillbaka och stora gångstråket öppnas igen när arbetet är färdigställt.

Arbeten vecka 45 - 49 5 november - 2 december 2018

  • Yttertak
  • Yttervägg
  • Limträmontage
  • Installationer – Rör, vent, el, sprinkler

Speciellt störande arbeten:

  • Transporter
  • Inkoppling – Storgatan

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-11-02