Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 dec 2017

Plats för aktivitet i centrum

Multiaktivitetshuset

Gällivares nya multiaktivitetshus blir en arena för både idrott och kultur. Simhall med äventyrsbad, bio, bibliotek och musik för att nämna något. Huset ska byggas i kvarteret Gojan, i folkmun kallat för Arcaden eller Tempohuset och planeras att vara klart för invigning under hösten 2021.

Sedan en tid tillbaka äger kommunen fastigheten Gojan och förfogar nu över alla fastigheter i kvarteret där det nya multiaktivitetshuset ska byggas. Delen för bostäder och vissa affärslokaler mot Storgatan och Östra Kyrkallén blir kvar. För CR8 Gym & Fitness erbjuds möjligheten att flytta in i den del som tidigare var köpcentrum. I fastigheten planeras det också för ett informationscenter om samhällsomvandlingen. Arkitekten Michael Green står för utformningen av den 21 000 kvm stora byggnaden. Lokala material och framförallt trä står i fokus i val av byggnadsmaterial. I den norra delen av byggnaden mot torget skjuter taket ut. Det gör att byggnaden knyter an till utomhusmiljön och fungerar som ett skydd vid arrangemang som kräver exempelvis en utomhusscen.

Gällivares nya mötesplats

Det nya multiaktivitetshuset ska inrymma sporthall, badhus, café, bibliotek och lokaler för dans, musikstudio, konstverkstad och en fritidsgård. Det blir flera salonger för teater och bio där den största tar 350 personer. Det blir också en skatehall, klättervägg, plats för skytte och brottning, bowling och ytor för racketsporter som squash och padel. Målet är en mötesplats för en mångfald av aktiviteter i en välkomnande märkesbyggnad med en arkitektur som knyter an till platsen. Ett parkeringsgarage med 250 platser planeras under torget i centrum. Garaget får en förankring till multiaktivitetshuset och det föbereds för en anslutning till parkeringsgaraget som just nu byggs under det blivande Kunskapshuset.

Dialog och information

Under ett informationsmöte med boende och verksamhetsutövare i kvarteret Gojan, som är de som bor närmast torget, diskuterades kort- och långsiktiga planer för de delar av kvarteret som blir kvar. Många var oroliga för buller och damm under byggtiden och ville också veta hur underhållsplanen såg ut. En annan fråga som lyftes var parkeringar då ett antal försvinner. Det framkom att det planeras för att inrymma de som blir av med sina platser i det nya parkeringsgaraget, men efter önskemål ses alternativa lösningar över. Peter Eriksson från service- och teknikförvaltningen berättade att en inventering gjorts av underhållsbehovet. Det arbetet kommer att påbörjas under 2018 under ledning av HSB.

- Grundförutsättningarna för multiaktivitetshuset ser bra ut och det samlas väldigt viktiga funktioner i huset. Man måste också tänka att, vilken kommun kan få denna möjlighet? Genom industrin får vi ersättningsbyggnader som är anpassade till dagens teknik, säger Folke Lundmark som bor i kvarteret.

- Jag upplever det väldigt positivt att det händer något och huset känns spännande, säger Maija Liisa Lundmark.

Lundmark

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-12-19