Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 dec 2017

Nya lägenheter på ”Forsbacken”

Forsbacken

Vid stranden av Vassara älv byggs fyra nya hyreshus av LKAB. Husen får tillsammans 62 lägenheter. I samma område uppförs 40 lägenheter till TOP bostäder för LKABs räkning. Av dessa blir 22 lägenheter ett nytillskott till bostadskön. Husen ligger på en sluttning i söderläge mot älven med orörd natur på andra sidan om vattendraget. I närheten finns Gällivare sjukhus, ett nybyggt äldreboende och närhet till bra service.

Utöver husen planeras carports och sidobyggnader. I området finns en kulturstig och ett skidspår längs Vassara älv. Markarbeten påbörjades under 2016 och lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under 2018-2019. Husfasaderna byggs i tegel med inslag av trä och fiberskivor.

Gällivare kommun anlägger en ny gång- och cykelväg vid Forsheden samt flyttar en del av skidspåret på den så kallade Kommunrundan. Sträckan är en del i att knyta ihop friluftsstråket mellan Nuolajärvi och Sandviken. Stråket kommer att belysas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-12-19