Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 dec 2016

Aktuella byggprojekt

Solbacken

Bild från Solbacken under uppbyggnad i september 2016.

Det är ett stort antal byggprojekt och markköp på gång i Gällivare. Här kan du läsa mer om några av dem.

Programarbete påbörjas för ett multiaktivitetshus - arena för idrott, kultur, bad, bibliotek mm med placering mitt i centrum.

Friidrottsarenan placeras i kvarteret Vägmästaren vid Hedskolan. Den kommer då att kunna användas som gymnastiksal för Hedskolan och ersätter därmed nuvarande sal som är i stort behov av upprustning.

Detaljplanerna för södra Repisvaara etapp 1 och 2 är antagna av kommunfullmäktige. Dessutom pågår ett arbete tillsammans med LKAB där man tittar på utformning av Repisvaara nordost samt nordväst. Totalt planeras det för cirka 1000 nya bostäder i hela området.

Detaljplaner har påbörjats för Vägmästaren samt del av Överläraren som ligger i området kring Hedskolan samt ”Granngårdstomten”. I dessa områden kan det totalt rymmas ca 345 bostäder, huvuddelen av dessa vid nuvarande Granngården längs Norskavägen.

Programskiss för Sjöparkens parkområde har antagits med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Planen är att parken färdigställs under 2017-2018.

Detaljplanen har påbörjats för Vassara 10 (stora parkeringen vid kommunhuset).

Utvecklingsplan för bostäder vid Sandviken/Vassaraträsk arbetas fram. Helikopterbasen flyttar till flygplatsen.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostadsbyggande på Borgargatan nedanför Församlingshemmet är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med TN Bygg.

Detaljplanen för is- och evenemangsarenan antogs i kommunfullmäktige i juni. Därefter överklagades beslutet och ärendet ligger hos mark- och miljödomstolen. Förhoppningen är att bygget kommer igång så snart som möjligt.

Arbete med att ta fram en detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med Nivi AB. Efter inkomna yttranden under samrådet för detaljplanen reducerades antalet hus. Tanken är att det blir sju parhus som smälter in i befintlig bostadsmiljö.

Det planeras för ett nytt äldreboende förutom Forsgläntan. Förslag på placering i Gällivare arbetas nu fram.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral planeras, dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas, eventuellt även med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Programarbete har påbörjats.

Lovikka Möbelfabrik bygger bostadsrätter i centrala Gällivare. Bygget har startat under sommaren och inflyttning planeras till årsskiftet 2016-17.

TOP bostäder och LKAB bygger 22 nya lägenheter med tillhörande carports på Strömgatan i centrala Gällivare. Inflyttning planeras till oktober 2017. Därtill planerar TOP för fler nya lägenheter, bland annat mittemot Circle K. Där är planbesked taget till LKAB för Hasseln 10-12 . Detaljplanen är påbörjad för området och det planeras för ca 60 nya lägenheter med tillhörande parkeringsgarage. Planerad inflyttning är hösten 2018.

Försäljning av tomter för småhus på Solbacken i Koskullskulle pågår, ett fåtal finns kvar till försäljning.

Ny förskola byggs öster om Tallbackaskolan. Byggnation påbörjas under 2017.

Arbetet med det så kallade ”Kunskapshuset” i Gällivare centrum är igång. Byggnaden ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxnas lärande. Detaljplanen har varit ute på samråd. Beräknad byggstart 2017

Kommunen för diskussioner med ett flertal exploatörer som visat intresse för att bygga bostäder i Gällivare. Dessutom pågår det förhandlingar om köp av mark på fler platser i samhället.

Foto: Daniel Olausson/Media Tales


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-12-22