Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 dec 2016

Bo fjällnära på Repisvaara

Repisvaara

Detaljplanen för Repisvaara etapp två är nu antagen och har vunnit laga kraft. Ett nytt bostadsområde i söderläge kan därmed växa fram.

Här blir det nära till Dundret, natur och rekreation med en utsikt som är svår att slå för alla fjällälskare. Etapp två är en fortsättning på kommunens södra område på Repisvaara. Tillsammans med etapp ett ger detaljplanen förutsättningar för ett fjällnära bostadsområde med en variation av flerfamiljshus och villor. Området för etapp två innebär 70 nya villatomter och cirka 145 nya lägenheter. Anläggande och genomförande planeras till 2017-2018.

Det blir en utbyggnad av gång-, cykel-, skid- och skotertunnel under E45:an samt allmänna gång- och cykelvägar i anslutning till tunneln för att alla lätt ska kunna röra sig till och från Repisvaara. Dessutom anläggs en gång- och cykelväg med belysning från Repisvaara till Hellnerstadion och Dundret.

Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2016-12-20