Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 29 dec 2015

Ny huvudvattenledning Repisvaara

Amanda Isaksson

Amanda Isaksson, platschef, Berggren & Bergman.

Arbetet med att bygga en ny huvudvattenledning till Repisvaara har startat under hösten och beräknas vara klart i augusti 2016. Det här gör kommunen för att klara den planerade utbyggnaden av området med 600-900 nya bostäder.

Det hållbara boendet på fjället Repisvaara ska växa fram. Totalt planeras det för 600-900 bostäder i området. Just nu pågår arbetet med den första etappen där tomter för cirka 250-380 bostäder beräknas vara ute till försäljning till kommunens tomtkö under hösten 2016. Byggstarten är beräknad till sommaren 2017. Det handlar om varierad bebyggelse med både flerbostadshus och villor.

I samarbete med Gällivare kommun har Berggren & Bergman påbörjat arbetet med att bygga en ny huvudvattenledning till området. Den nya spill- och vattenledningen ska anslutas till huvudledningar på norra sidan om älven i centrala Gällivare. För att ta sig upp mot Repisvaara har det borrats under Vassara älv som är del i ett Natura 2000-område och som därmed har naturvärden som ska värnas på bästa sätt.

- Det är ett spännande men också komplicerat projekt där vi bland annat har använt oss av så kallad styrd borrning när vi har gått under älven, säger Amanda Isaksson, platschef, Berggren & Bergman.

Nästa steg blir att ta sig under järnvägen och E45:an.

- Vi har sprängt på södra sidan om järnvägen och kommer sedan att borra ledningarna under spåren. Vi använder oss av hammarborrning som är en teknik med hög precision. Det gör att vi kan utföra arbetet med minsta möjliga störning för tågtrafiken. Samma metod kommer vi sedan att använda när vi går under E45:an, förklarar Amanda.

De nya bostäderna på södra Repisvaara ska fördelas på ett antal mindre områden med tre flerfamiljshus i varje kvarter med en gemensam yta för till exempel lek och samvaro. Villor placeras i samlade områden men friliggande. Naturmark ska bevaras mellan varje område för att behålla fjällkaraktären och möjliggöra ett enkelt friluftsliv. Områdets karaktär och markförhållanden förutsätter olika typer av grundläggningar, hus på platta och i vissa fall pelare eller souterränglösningar.

Detaljplanen har varit ute på granskning och målsättningen är att den kan bli antagen i början av 2016. För etapp två och tre beräknas fler tomter vara klara under 2018.

Fakta om Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Målet med nätverket är att hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns cirka 4 000 Natura 2000-områden. Många av dem är också naturreservat eller nationalparker. I Gällivare finns ett flertal Natura 2000-områden där bland annat Vassara älv ingår i ett sådant.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-12-29