Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 dec 2015

Aktuella byggprojekt

Byggarbetare

Det är ett stort antal byggprojekt och markköp på gång. Framtid Gällivare berättar mer om några av dem.

Nästa år byggs nya lägenheter på Forsgårdsområdet. BoKlok bygger ca 35 av totalt 100 lägenheter. BoKlok är dessutom intresserade av att bygga fler bostäder i Gällivare där kommunparkeringen är en av de tilltänkta platserna. Ett markanvisningsavtal ska även upprättas med Nåiden som kommer att bygga 50-60 lägenheter i samma område.

Klartecken för Eurominings byggprojekt på Bryggeribacken. Mark- och miljööverdomstolen medger inte prövningstillstånd för den klagandes invändningar. Beslutet kan inte överklagas.

Detaljplanen för södra Repisvaara planeras bli antagen i kommunfullmäktige i början av 2016. Området planläggs i två etapper där den första innefattar upp till 380 bostäder av olika typer. Totalt planeras det för cirka 600 bostäder i området.

Top Bostäder planerar för 22 nya lägenheter i närheten av Strömgatan och Kyrkstugugatan i centrala Gällivare. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Därtill planeras det för fler lägenheter i området kring Statoil.

Attract - attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat, är ett forskningsprojekt som drivs av LTU i samverkan mellan företag, Gällivare och Kiruna kommun. Ett markanvisningsavtal tas nu fram för att TN Bygg & Fastighets AB ska kunna bygga ett lågenergihus utifrån ett nytt byggsystem i vad som kallas ”Hållbarhetens hus”. Totalt handlar det om nio till tolv lägenheter.

Kommunen för diskussioner med ett flertal exploatörer som visat intresse för att bygga bostäder i Gällivare.

Detaljplanen för isarenan har antagits av kommunfullmäktige. Därefter överklagades beslutet. Länsstyrelsen har haft upp ärendet och upphäver beslutet. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att kommunen inte har levt upp till kraven att motivera skälen för avvikelse från översiktsplanen. På grund av detta prövas inte klagandes invändningar i övrigt. Förhoppningen är att bygget kommer igång så snart som möjligt.

Förslag på placeringar och storlek på en ny friidrottsarena har tagits fram och beslut kring detta tas under december/januari.

Förslag på nya placeringar av 30 kulturhus från Malmberget tas nu fram.

Det är aktuellt att Lovikka Möbelfabrik förvärvar en centralt belägen tomt i Gällivare. Där planeras det för bostadsbyggande.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för bostadsbyggande på Borgargatan nedanför Församlingshemmet är påbörjat. Markanvisningsavtal är skrivet med TN bygg.

Arbete med att ta fram en detaljplan för del av Silfwerbrandshöjden är påbörjat. Markanvisningsavtal ska tas fram och det finns intressenter som vill bygga där. Tanken är att det blir parhus som smälter in i befintlig bostadsmiljö.

Det pågår förhandlingar om köp av marken på den så kallade Sveviatomten i korsningen av Vinbärsvägen och Messhedsvägen. Leder det inte vidare så har Kommunfullmäktige tagit beslut att gå vidare med expropriation.

Granngårdstomten är förvärvad och ett programarbete på hur den ska användas är igångsatt.

Dessutom pågår det förhandlingar om köp av mark på fler platser i samhället.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-13
Publicerad:
2015-12-17