Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 jun 2024

Information till brukare inom socialförvaltningen

Sommarens behov av vikarier inom socialförvaltningen är i dagsläget inte uppfyllda. Bristen på vikarier gäller i alla våra verksamheter och kan komma att påverka verksamheten. Socialförvaltningen gör allt för att säkerställa arbete med brukaren i fokus.

Vårt fokus är därmed att säkerställa att insatser och prioriteringar sker utifrån brukarens behov av mat, dryck, läkemedel och personlig hygien i första hand. Verksamheterna ser över rutiner och prioritering av arbetsuppgifter för att säkerställa insatser i möjligaste mån.

Vid de tillfällen då arbetsanhopning uppstår och personalens tillgängliga arbetstid inte räcker till görs prioriteringar i det dagliga arbetet. Omplanering sker i första hand så långt som möjligt till ett annat tillfälle men det kan även innebära att vissa beviljade insatser ej prioriteras och helt uteblir under sommaren. Omplanering och/eller eventuell bortplanering sker i dialog med den som har insatser av socialtjänsten.

Socialförvaltningens ambition är att säkra brukarens behov och snarast möjligast säkra bemanningen på bästa möjliga sätt.

Tack för visad hänsyn!

Annette Viksten-Åhl
Förvaltningschef, Socialförvaltningen
Gällivare kommun


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-19
Publicerad:
2024-06-17