Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 25 apr 2024

Åtgärder för en budget i balans

Socialförvaltningen i Gällivare fortsätter att dras med höga kostnader och har fått i uppdrag av politiken att arbeta för att nå en budget i balans. ”Brukarkvalitén ska inte försämras men vi behöver ta hand om våra resurser på rätt sätt”, säger Annette Viksten Åhl, förvaltningschef på Gällivare kommun.

Nu pågår arbetet med att ta fram handlingsplaner med stöd av den konsult som tilldelats uppdraget att genomlysa verksamheten och lämna förslag på åtgärder.
– Det kommer innebära förändringar, men vi kan ännu inte säga exakt hur det kommer att påverka, säger Annette Viksten Åhl.

Uppdraget från politiken är att komma i ram enligt SKR:s prislappsmodell, där man i dagsläget har kunnat se att Gällivare kommun dras med högre kostnader än jämförbara kommuner.
– Vi måste bibehålla en god kvalité men upprätthålla en budget i balans. Det är inte försvarbart att vi använder skattemedel där vi kostar mycket mer än andra kommuner, säger Annette Viksten Åhl.

Förvaltningen ska med jämna intervaller redovisa för socialnämnden och kommunstyrelsen hur arbetet fortskrider.

Prislappsmodellen

Sveriges kommuner har möjlighet delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Syftet är att ge de deltagande kommunerna förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-25
Publicerad:
2024-04-25