Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 okt 2023

Hedgården avvecklas: ”Ett steg i framtidens äldreomsorg”

Äldreboende

Äldreboendet Hedgården på övre Heden.

Socialnämnden beslutade under sitt senaste sammanträde att avveckla äldreboendet Hedgården – en process som ska sträcka sig över hela 2024. ”Vi ska göra det så tryggt som möjligt för våra brukare och medarbetare”, säger ordförande Inger Junkka (S).

I december 2022 beslutade socialnämnden att minska antalet platser på kommunens särskilda vård- och omsorgsboenden med 20 stycken. Efter en utredning av alla enheter är det nu klart att det blir Hedgården som avvecklas.

– Man stänger inte Hedgården för att göra personalbostäder, utan man stänger Hedgården för att vi har många SÄBO-platser om man jämför med liknande kommuner, säger Inger Junkka (S) och fortsätter:

– Hedgården är en liten enhet, det är väldigt sårbart om någon ur personalen blir sjuk, och dagens lokaler lever inte upp till standarden för äldreboenden idag.

Avvecklingen av SÄBO-platser är också ett steg i framtidens äldreomsorg, där insatserna i hemmet ska bli en större del av kommunens utbud av boende och stöd.

– Ambitionen är att man ska bo hemma så länge som möjligt, då behöver vi stärka upp hemtjänst och hemsjukvård, säger Inger Junkka.

Under torsdagen träffade nämndens ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande tillsammans med avdelningschef och enhetschef både personalgruppen och anhöriga.

Planen är att avvecklingen av Hedgården ska ske succesivt under 2024. Inget varsel av personal föreligger.

– Vi har haft ett inledande möte tillsammans med personal för att påbörja processen, som kommer ske i tät dialog med medarbetare och ha ett stort brukarfokus, säger Inger Junkka.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-16
Publicerad:
2023-10-16