Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 12 sep 2023

Socialförvaltningen informerar

Nu är det dags för årets brukarundersökningar inom Funktionshinder och Myndighetskontakt Socialtjänsten. Dina svar är viktiga för att vi ska kunna göra verksamheterna ännu bättre.

Funktionshinder

Brukarundersökningen inom Funktionshinder kommer genomföras inom nedanstående områden:

  • Gruppbostad
  • Stöd- och serviceboende
  • Daglig verksamhet/Sysselsättning
  • Särskilt boende
  • Sysselsättning inom socialpsykiatrin
  • Personlig assistans

Du deltar i brukarundersökningen genom en enkät. Du får ut enkäten från personalen. Om du behöver stöd så kan du få hjälp av en frågeassistent på plats. Det är du själv som bestämmer om du vill svara på frågorna.

Undersökningen är anonym och kommer pågår under vecka 38-43.

Myndighetskontakt Socialtjänsten

Brukarundersökningen inom Myndighetskontakt Socialtjänsten kommer genomföras i samband med fysiskt möte eller på distans med socialtjänsten där du erbjuds svara på en enkät om hur du upplever kontakten med oss.

Undersökningen är anonym och kommer pågår under vecka 38-43.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-12
Publicerad:
2023-09-12