Gå till innehåll

Händelserapportering

Säkerheten har alltid högsta prioritet över kommersiella, operativa, miljömässiga eller sociala krav.
Prioritering av säkerheten ska genomsyra hela flygplatsens verksamhet och det förebyggande säkerhetsarbetet.

Händelserapportering ska ske för att säkerställa att incidenter som sker på flygplatsen utreds och åtgärdas, så att de inte händer igen.
Riskrapportera gärna förebyggande!

För att möjliggöra arbete med ständiga förbättringar är vi tacksamma för att ni rapporterar in t ex följande:- Avvikelser från, för flygplatsen och verksamheten, beskrivna rutiner och procedurer

  • Händelser som hade kunnat leda till tillbud med säkerhetspåverkan
  • Brister i system och anläggningar på flygplatsen
  • Haverier, tillbud och incidenter inom bl a flygsäkerhet, luftfartsskydd, miljö och arbetsmiljö

Rapportering:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-15
Publicerad:
2023-02-17