Kulturskolan

Kulturskolan är i dag kommunens största och viktigaste verksamhet. Vi vill ge alla barn och unga chansen att uppleva glädjen i att ägna sig åt kreativt skapande och kultur. Kulturskolan bedriver ett nära samarbete med grund- och gymnasieskolan där vi arbetar med kulturella uttryck genom estetiska lärprocesser. Vi har ett aktivt kulturutbyte med kulturföreningar, andra kommuner, andra länder och ett kulturpartnerssamarbete med flera företag.

 Kulturchef 
Anette Winblad
Tel: 0970 - 818 240
E-post

Kultursamordnare Vuxen
Jerker Johansson
Tel: 0970-818 712
E-post

Kultursamordnare Barn-och ungdom
Anneli Nilsson
Tel: 0970-818 551
E-post