Gå till innehåll

Handels och industritomter

Är du intresserad av industrimark för din verksamhet?

På "Byggdialog Gällivare" får du träffa en samlad kompetens med tjänstepersoner från Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB som gör att du snabbt kan komma vidare med din idé. Forumet lotsar dig rätt genom myndighetens ansvarsområden rörande mark-, plan- och byggfrågor. Det här är din väg in till kommunen om du har en idé om byggande som du vill genomföra. Du kommer att få en kontaktperson på kommunen som blir huvudansvarig för samordningen av ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2023-03-27