Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 sep 2023

Invigning av Bolidens första hållbarhetspark

Kommunalråd Birgitta Larsson (S) håller invigningstal.

Birgitta Larsson (S), kommunalråd i Gällivare, höll invigningstal.

Upplevelsestig, grillplats och område för ekologisk kompensation. Under måndagen invigdes Bolidens första hållbarhetspark Sarkanenä strax söder om Gällivare.

På plats i skogen utanför Aitiks gruvområde för att avtäcka fågelholken och inviga hållbarhetsparken är kommunalråd Birgitta Larsson (S).

- Att Boliden ger tillbaka till samhälle och natur genom att avsätta mark för naturvård och rekreation, bidar till ökad biologisk mångfald och social hållbarhet är viktigt och glädjande, säger hon.

Hållbarhetsparken är en del i den ekologiska kompensation som Boliden genomförde under utvidgningen av sandmagasinet i Aitik.

- Vi sa redan tidigt i processen att vi vill ta ansvar för den här påverkan som utvidgningen medför i form av habitatförlust och rödlistade arter, säger Anders Forsgren, projektledare affärsutveckling på Boliden.

Förutom åtgärder för att restaurera och öka naturvärden, bland annat genom flytt av död ved och naturvårdsbränning, har området utrustats med vandringsleder, upplevelsestig och grillplats.

Hållbarhetspark Sarkanenä är öppen för allmänheten och nås enkelt via två entréer, den norra och den södra, från Nattavaaravägen.

- Vi är otroligt stolta och glada över att vår första hållbarhetspark är just här i Aitik, men vi vill också utlova att det kommer fler hållbarhetsparker inom Boliden, det är våran absoluta ambition, säger Åsa Jackson, ansvarig över hållbarhet på Boliden.

- Vi på Boliden har även satt som mål att vi ska öka biologisk mångfald inom alla regioner där vi verkar, senast 2030.Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-26
Publicerad:
2023-09-19