Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 11 sep 2023

Här satsas det på både nya och erfarna chefer: "Jag utgår från vem de är"

Matts Carlsson, konsult, på plats i Kunskapshuset med gruppen nyblivna chefer på Gällivare kommun.

I våras startade ledarskapsprogrammet för chefer inom Gällivare kommun – där både nya och erfarna chefer får möjlighet att utveckla det personliga ledarskapet. ”Det är nog ett utav de bästa koncepten som kommunen faktiskt har”, säger Helena Olofsson.

I konferensrummet Älgen i Kunskapshuset i Gällivare är det en sammansvetsad grupp som diskuterar ”vem är jag?” under ledning av Matts Carlsson, VD på Gothenburg Management Institute.
- Jag presenterar inte modeller och teorier, att så här ska man vara, utan jag utgår från vem de är som person. För mig är det väldigt viktigt, säger han.

Med nästan 40 års erfarenhet av utvecklingsuppdrag inom bland annat personlig utveckling, konflikthantering och medarbetarskap är Matts Carlssons styrka att anpassa sig efter gruppen.
- Det är så vi bygger ledarskapet. Vem är jag, vad har jag för talanger, vilka styrkor har jag, vilken typ utav ledare kan man bygga kring mig, säger han.

Ledarskapsprogrammet riktar sig till alla chefer inom Gällivare kommun och delas in tre grupper, nyblivna chefer, erfarna chefer och strategiska chefer.

Helena Olofsson, som arbetat som miljöchef sedan 2017, tycker att det är positivt att man också satsar på de som varit några år i branschen.
- Sedan att det är mindre grupper och att det är andra konstellationer än vad man är van vid, säger hon.

På frågan vad hon tar med sig framåt, i sitt ledarskap, svarar Helena Olofsson ”hur mycket som helst”.
- Det har varit bra avvägningar mellan teoretiska och praktiska övningar, och det har varit sådana praktiska övningar som har betydelse. Så har man reflekterat lite grann kring sig själv och kommit till insikter som man kanske inte hade landat i annars.

Gällivare kommuns intention är att ledarskapsprogrammet ska vara en del i att cheferna känner sig trygga i sin roll och får möjlighet till utveckling i det personliga ledarskapet.

- Vi pratade mycket om att man duger som man är, säger Helena Olofsson och fortsätter:

- Det har varit bra dagar, det är nog ett utav de bästa koncepten som kommunen faktiskt har.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-15
Publicerad:
2023-09-11