dunderNET logotyp

Ullatti (Obs! Delar kvarstår)

Driftsättningsdatum

Datum
Tid

Typ av inkoppling

Utbyggnadsprojekt, fibernät.

Projekt

Ullatti, 2022.

Omfattning

OBS! Uppdaterad 2023-12-21

Adresser som berörs av driftsättningen:

 • Alatalovägen
 • Bergsvägen
 • Björkvägen
 • Engmans backe
 • Erkkis väg
 • Gamla Postvägen
 • Jänkänpää
 • Kvarnvägen
 • Källvägen
 • Mäkitalovägen
 • Pauls väg
 • Rantatalos backe
 • Skomakarvägen
 • Stora vägen (nr 44 och neråt) *
 • U-vägen *
 • Villavägen
 • Ylinenvaaravägen
 • Ylitalovägen
 • Åsvägen

Samtliga adresser ligger i postnummerområdet 982 72 Ullatti.

RÄTTELSE

Följande adresser meddelades tidigare att anslutningarna var i drift:

 • Skolvägen
 • Stora vägen (nr 45 och uppåt)
 • Älvvägen

Efter inkomna felanmälningar uppdagades ett fel i nätet och ytterligare åtgärd kommer krävas innan anslutningarna är igång. Mer information om detta finns under aktuella driftstörningar.

Ej driftsatt

Anslutningar på följande gator har ej kunnat tas i drift, på grund av fel som upptäckts vid driftsättningen. Ytterligare arbeten krävs för att ta anslutningarna i drift. Dessa kommer att tas i drift under 2024.

Preliminärt, kvartal 1.

 • Männikkövägen
 • Pekkarivägen
 • Sattervägen
 • Ylisaadiovägen
 • Ängsvägen

Preliminärt, sommaren.

 • Alavainio *
 • Alavaniovägen *

* Även enstaka anslutningar på Stora vägen & U-vägen intill ovanstående gator, berörs.

Om driftsättningen

Anslutningarna i området är nu tagna i drift och det är möjligt att ingå nätabonnemang för att börja använda anslutningen.

Testa gärna din konverter

Även om du inte planerar att börja använda din anslutning i närtid, får du gärna testa att den fiberkonverter som installerats kommer igång. Första lampan till vänster ska börja lysa med fast grönt sken efter ca 1 minut efter uppstart.

Lämna gärna konvertern påslagen närmaste veckan.

Om första lampan lyser rött på konvertern ännu efter 5 minuter, kan det vara något fel på anslutningen. Meddela då detta till fiberenheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-21
Publicerad:
2023-12-18

Sidfot